Sat. Jun 22nd, 2024

Brokerii in vizorul autoritatii de Supraveghere Financiară Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.)

Brokerii in vizorul autoritatii de Supraveghere Financiară Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.)
Brokerii in vizorul autoritatii de Supraveghere Financiară Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.)

Brokerii in vizorul autoritatii de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) este prima autoritate de supraveghere europeană care derulează în parteneriat cu EIOPA și Comisia Europeană un proiect de asistență tehnică privind consolidarea funcției de supraveghere a conduitei pe piața de asigurări din România.

Brokerii in vizorul autoritatii de Supraveghere Financiară Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.)
Brokerii in vizorul autoritatii de Supraveghere Financiară Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.)

Societățile și intermediarii în asigurări vor fi supravegheați și controlați în viitor, din punct de vedere al conduitei, în baza unor proceduri și ghiduri complexe, ce vor fi elaborate de experți din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară și din cadrul Autorității Europene pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA).

Proiectul „Asistență tehnică privind consolidarea funcției A.S.F. de supraveghere a conduitei pe piața de asigurări din România”, derulat de A.S.F., EIOPA și CE a presupus, într-o primă fază, elaborarea unui manual de supraveghere a conduitei în domeniul asigurărilor. Etapa de implementare a proiectul, care va fi gestionată de A.S.F. cu suportul experților EIOPA, vizează elaborarea unui set de proceduri și ghiduri, în baza căruia se vor desfășura activitățile de supraveghere și control pe aria de conduită asupra entităților care activează în piața asigurărilor.

În cadrul procesului de implementare a proiectului va fi elaborat și un ghid ce va conține informații generale privind factorii generatori de risc de conduită și tipologia acestor riscuri pe parcursul ciclului de viață al produselor de asigurare, care va fi adresat entităților supravegheate de către A.S.F.

Administrarea corectă a riscurilor

Pentru o supraveghere eficientă, din punct de vedere al conduitei, este necesară detectarea și gestionarea timpurie a riscurilor și abordarea integrată a întregului proces. Acestea au fost de altfel și premisele de la care a plecat creionarea obiectivelor proiectului de asistență tehnică derulat de către A.S.F., EIOPA și CE.

Brokerii in vizorul autoritatii de Supraveghere Financiară Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.)
Brokerii in vizorul autoritatii de Supraveghere Financiară Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.)

De asemenea, este foarte important ca riscurile de conduită să fie administrate corect astfel încât să fie asigurată creșterea gradului de profesionalism și a încrederii clienților în sectorul asigurărilor, precum și crearea și distribuția de produse de asigurare corelate cu nevoile, cerințele și obiectivele clienților. Toate acestea au impact asupra solvabilității și sustenabilității societăților de asigurare, prin creșterea ratei de retenție a clienților, prin reducerea ratei de renunțare la contractele de asigurare, precum și prin diminuarea riscurilor reputaționale și juridice ale asigurătorilor.

Totodată, în cadrul procesului de supraveghere trebuie avută în vedere prevenirea riscurilor sistemice și a celor generate de inovația în domeniul financiar, în general, și în domeniul asigurărilor, în special.

Obiectivele proiectului de asistență tehnică

·Dezvoltarea unui cadru de supraveghere adecvat și complet la nivelul A.S.F., care să includă proceduri, instrumente și metodologii eficiente, pentru a identifica principalii factori generatori ai riscurilor de conduită la nivelul pieței asigurărilor din România, precum și la nivelul fiecărei entități care activează în această piață, pe parcursul ciclului de viață al produsului de asigurare și pentru a aplica măsuri adecvate de atenuare a acestora;·Identificarea instrumentelor și proceselor adecvate care să permită A.S.F. prioritizarea acțiunilor de supraveghere în funcție de amploarea și complexitatea riscurilor identificate;·Adoptarea de către A.S.F. a unei abordări bazate pe coordonarea permanentă a acțiunilor de supraveghere prudențială și a acțiunilor de supraveghere a conduitei, ambele având ca obiective promovarea stabilității activității de asigurare și apărarea drepturilor clienților de produse de asigurare.

sursa: jurnalulnational.ro

Brokerii in vizorul autoritatii de Supraveghere Financiară Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.)
Brokerii in vizorul autoritatii de Supraveghere Financiară Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.)

Stiri Expuse.ro

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *